Ogólnopolski Konkurs Malarski WARSZAWSKI PEJZAŻ
  • Fundacja Sztuki Polskiej Art Gersonica
  • Warszawa. Miasto Sztuki. Miasto Artystów.
  • Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
Fundacja Sztuki Polskiej Art Gersonica
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

Warszawski Pejzaż
Ogólnopolski Konkurs Malarski

Ogólnopolski Konkurs Malarski WARSZAWSKI PEJZAŻ jest organizowany w ramach Autorskiego Projektu Fundacji Sztuki Polskiej Art Gersonica pt.: „Warszawa. Miasto sztuki. Miasto artystów.” Ideą projektu jest kreowanie i upowszechnianie marki Warszawy jako miejsca pełniącego szczególną rolę w rozwoju polskiej sztuki i kultury artystycznej. Zgodnie z długoletnim planem strategicznym Fundacja zorganizuje na bazie projektu wiele inicjatyw promujących Warszawę jako miejsce sprzyjające rozwojowi sztuki i artystów, od czasów Warszawskiej Cyganerii, zarówno malarskiej, jak i literackiej, poprzez okres międzywojnia, gdy nazywana była Paryżem Północy, po czasy współczesne, nasycone pracowniami artystów tworzących w tym mieście.
Ogólnopolski Konkurs Malarski WARSZAWSKI PEJZAŻ jest jedną z ważniejszych inicjatyw wchodzących w skład projektu „Warszawa. Miasto sztuki. Miasto artystów”. Celem konkursu jest promowanie współczesnej twórczości polskich artystów w europejskich środowiskach kulturowych i kreowanie wizerunku Warszawy jako unikalnego miejsca na mapie Europy, odtworzonego po wojennych zniszczeniach według wzorów zachowanych w dziełach sztuki malarskiej i wspomnieniach ludzi tworzących jej nowoczesną tożsamość. Istotnym założeniem konkursu jest pokazanie Warszawy z różnych punktów artystycznego widzenia, zarówno z bliskiej perspektywy artystów tutaj żyjących, jak i z dystansu malarzy tworzących na co dzień w innych regionach kraju. To zderzenie różnych spojrzeń na Warszawę stanie się z pewnością jednym z najciekawszych efektów przedsięwzięcia.

Aktualności

Procedura prac Kapituły zakończona!

Środa, 12 marca 2014r. godz. 22:52

Drodzy Artyści!

Procedura prac Kapituły została zakończona. Uroczystość wręczenia nagród laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego „Warszawski Pejzaż” odbędzie się 11 kwietnia (...) czytaj dalej »

Ogłoszenie o miejscu odbioru prac

Piątek, 21 lutego 2014r. godz. 00:05

Uczestnicy, których prace nie zostały zakwalifikowane do III etapu konkursu są zobowiązani do odbioru oryginałów w ciągu 14. dni od opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 07 marca 2014 r.

czytaj dalej »

Nominacje ogłoszone!

Piątek, 21 lutego 2014r. godz. 00:01

Drodzy Artyści!

Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego „Warszawski Pejzaż” ogłosiła listę prac zakwalifikowanych do III etapu konkursu i nominowanych do nagród. Wyniki są dostępne na oficjalnej stronie internetowej czytaj dalej »

Zakochaj się w Warszawie